VKOR

Utajärven aurinkopuisto – VKOR Oy hankkeessa mukana maanrakennustöiden toteuttajana

5.5.2024

Pohjois-Pohjanmaan Utajärvellä on käynnistynyt Suomen suurimman aurinkopuiston
rakentamishanke tammikuussa 2024. Puistohankkeen tilaajana ja kehittäjänä toimii Skarta Energy ja hankkeen päätoteuttajana NYAB Finland Oy.

Puiston kokonaispinta-ala on 140 hehtaaria ja se tulee sisältämään n. 170 000
aurinkopaneelia. Puiston tuleva energiantuotantomäärä tulee olemaan 97 GWh. Hanke valmistuu kesällä 2026.

NYAB Finland Oy on tehnyt VKOR Oy:n kanssa aliurakointisopimuksen Utajärven
aurinkopuiston suurimman aurinkopaneelikentän rakentamisen maanrakennustöistä.
Suunnittelutyön toteuttajana hankkeessa toimii Sitema.

NYAB Finland Oy:n ja VKOR Oy:n välinen sopimus sisältää alueen raivauksen, tiestön
rakentamisen, kuivatuksen ja koko laajan 140 hehtaarin kentän tasaamisen niin, että
paneelitelineiden perustaminen on mahdollista.

Infran rakentamista puistoalueelle on suunniteltu yhteistyössä tilaajan ja suunnittelutoimiston kanssa ennen maanrakennustöiden aloittamista. Näin varmistetaan paras ja kustannustehokkain lopputulos hankkeen toteutusvaiheeseen.

Rakennettava aurinkopuisto sijoittuu vanhalle turvetuotantoalueelle, mikä tulee hankkeen myötä saamaan uuden teollisen mittakaavan energiatuotannon sähkön muodossa. Alue tulee tuottamaan uusiutuvaa täysin päästötöntä sähköä 97 GWh vuodessa.

VKOR Oy:llä on pitkä historia turvesoiden rakentamisesta ja ennallistamishankkeista, ja näin tunnemme alueen haasteellisuudet infran rakentamisessa. Konekaluston on oltava juuri oikeanlaista millä voidaan liikkua turvallisesti ja tehokkaasti pehmeillä mailla, kuten turvesoilla. Kaikki työvaiheet toteutetaan koneautomaatiomalleilla, mikä mahdollistaa oikean mittatarkan rakentamisen ja samalla tilaaja pystyy ajantasaisesti seuraamaan työvaiheiden etenemää ja laatua.